Annotary
Sort
Water and air are all you need to make ammonia—one of world's most important chemicals

Water and air are all you need to make ammonia—one of world's most important chemicals

phys.org
Søren Holdensen Søren Holdensen
3 years ago
produktion af NH3
nvolves heating purified nitrogen and hydrogen gas at very high temperature and pressure in presence of an iron catalyst. The presence of the catalyst, which doesn't take part in the reaction but lowers the energy threshold of the reaction, is vital. Despite which, ammonia's production – about 140m tons in 2012consumes nearly 2% of the world's energy supply.
bruger 2% af verdens energi
Cancel
Sort

NPK-gødning | Gyldendal - Den Store Danske

www.denstoredanske.dk
Søren Holdensen Søren Holdensen
3 years ago
npk
NPK-gødning, kunstgødning, der indeholder alle tre hovednæringsstoffer: nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K)
Cancel
Sort

kunstgødning | Gyldendal - Den Store Danske

www.denstoredanske.dk
Søren Holdensen Søren Holdensen
3 years ago
leksikon opslag
I dag er den vigtigste kilde til kvælstof (N) syntetisk ammoniak, mens fosfor (P) og kalium (K) stadig kommer fra henholdsvis råfosfat og kaliumklorid.
Cancel
kunstgødning, stoffer, der erstatter eller supplerer husdyrgødning ved gødskning af agerjord.
Cancel
Da afgrøderne behøver andre næringsstoffer end N, P og K, findes der en række gødninger, som indeholder større eller mindre mængder af kalk og sulfat og forbindelser af jern, mangan, kobber, zink, bor og molybdæn. Fra naturgødning frigives næringsstofferne langsomt. Det efterlignes i langtidsvirkende kunstgødning, hvor gødningsstofferne enten er coatede eller kemisk bundne (urinstof-aldehyd-kondensater).
Cancel
Gødning finder anvendelse både som fast stof, flydende stof (ammoniak) og som opløsninger. Disse kan eventuelt være under tryk. Der er af klimatiske, økonomiske og historiske grunde store forskelle mellem anvendelsesmønstrene i forskellige områder. Flydende ammoniak anvendes næsten kun i USA og Danmark, og opløsninger, der anvendes meget i USA, bruges kun lidt i Vesteuropa, hvor fast gødning er dominerende.
Cancel
Show all 4 highlights
Loading...